Samenwerking Rijnmond Systeemaanbieders ter Versterking van Pleegzorg

Samenwerking Rijnmond systeemaanbieders ter versterking van Pleegzorg

In een gezamenlijke inspanning om kinderen een zo thuis mogelijke opgroeisituatie te bieden, hebben zorgaanbieders Enver, iHUB, Pameijer, Prokino Zorg, Stichting Timon, Parnassia en Yulius de handen ineengeslagen. Met hun uitgebreide expertise op het gebied van het voorkomen van breakdowns in pleeggezinnen dragen zij gezamenlijk bij aan het behouden van een stabiele plek voor jeugdigen in hun pleeggezin, zelfs wanneer zich uitdagingen voordoen.

In de regio Rijnmond is de prioriteit en visie duidelijk: kinderen bij voorkeur thuis laten opgroeien. Als dat niet mogelijk is, streven wij naar een stabiele plek in een pleeggezin. Helaas constateren we  nog te vaak dat pleegzorgplaatsingen voortijdig worden beëindigd vanwege de uitdagingen en de zwaarte van de zorg voor pleegkinderen door pleegouders.

Op 16 november vond een werksessie plaats met als titel ‘Voorkomen van breakdowns in pleegzorg’. Zorgprofessionals, waaronder medewerkers van de ‘Voordeur’, pleegzorgwerkers, gezinsbegeleiders, gedragswetenschappers, behandelaren GGZ, en implementatie/programmamanagers, deelden tijdens deze sessie hun expertise. Er werden ervaringen uitgewisseld en onderzocht hoe de verschillende organisaties elkaar kunnen ondersteunen in complexe casuïstiek. De deelnemers benadrukten dat deze sessie waardevolle contacten heeft opgeleverd en heeft bijgedragen aan het genereren van innovatieve ideeën.

Samen Sterk: Eenheid in Verscheidenheid

De samenwerking tussen de diverse systeemaanbieders in de regio Rijnmond illustreert de kracht van eenheid in verscheidenheid. Door kennis en ervaringen te bundelen streven zij naar het creëren van een ondersteunend netwerk dat pleegouders in staat stelt de zorg voor pleegkinderen vol te houden. Het Gezamenlijk werken zij aan de ontwikkelopdracht om overplaatsingen van jeugdigen te voorkomen en zo de stabiliteit en continuïteit in pleegzorg te waarborgen.

Samenwerking Rijnmond Systeemaanbieders ter Versterking van Pleegzorg