Skip to content

procesafspraken grensverkeer per 1 januari 2023

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond heeft op 14 oktober 2022 ingestemd met de regionale afspraken grensverkeer tussen gemeenten ten behoeve van het onderwijs. Deze afspraken staan hier: Algemeen Bestuursvergadering 14-10-2022. Op basis van deze regionale afspraken zijn onderstaande procesafspraken gemaakt.

Procesafspraken

Uitgangspunten en voorwaarden

Grensverkeer:

 1. Kinderen die buiten hun woongemeente naar een school voor speciaal onderwijs gaan én behoefte hebben aan jeugdhulp op school.
 2. Kinderen die gebruik maken van een onderwijsgericht dagprogramma buiten de woongemeente.

De organisatie van de jeugdhulp op school is in handen van de gemeente waar de school is gevestigd, deze noemen we gemakshalve de schoolgemeente. Alle gemeenten in de regio hebben een vorm van jeugdhulp op school ingekocht. We accepteren van elkaar de ingekochte jeugdhulp als best passend voor de leerlingen op die betreffende school.

Regionaal is vastgelegd dat de toeleiding naar de jeugdhulp op school plaatsvindt via de school. Voorwaarde is wel dat de school een akkoord krijgt van de toegang, het lokale team van de woongemeente.

De financiering vindt plaats op basis van het woonplaatsbeginsel: de gemeente waar het kind woont betaalt. De schoolgemeente financiert voor, aangezien de aanbieder bekostigd wordt op grond van het contract met de schoolgemeente. De gemeenten dragen zorg voor onderlinge verrekening conform onderstaande procesafspraken.

De procesafspraken voor grensverkeer Speciaal Onderwijs zijn als volgt:

 • Toeleiding gaat via school (bijvoorbeeld via het schoolonderteuningsteam (SOT)), voorwaarde is dat de school een akkoord heeft van het lokale team van de woongemeente van de leerling. De school zorgt voor die afstemming. De contactgegevens van de lokale toegang staan hier:Wijkteams. In de gemeente Rotterdam gaat de toeleiding via de ZorgOnderwijsSpecialist.
 • De zorgaanbieder houdt via een voor de gehele regio geldend verantwoordingsformat de gegevens bij en stuurt deze ter verantwoording aan de gemeente die de jeugdhulp heeft ingekocht. Dit is de schoolgemeente. De zorgaanbieder ontvangt zijn geld van de schoolgemeente op grond van de inkoopafspraken die die gemeente heeft gemaakt.
 • De woongemeente ontvangt per kwartaal een factuur met een overzicht van de leerlingen waar jeugdhulp voor is ingezet van de schoolgemeente. De gemeenten wisselen onderling hun contactgegevens uit.
 • Woongemeente controleert of akkoord is afgegeven (let op woonplaatsbeginsel) en betaalt de rekening aan de schoolgemeente. Klopt het niet, dan vindt overleg plaats met de schoolgemeente.
 • Het verantwoordingsformat geeft ook data voor monitoring en sturing.

De procesafspraken voor grensverkeer Onderwijsgerichte Dagprogramma’s zijn als volgt:

 • Toeleiding gaat via het lokale team van de woongemeente van de leerling. Het lokale team, de school en eventuele jeugdhulpaanbieder stemmen af.
 • Het lokale team draagt zorg voor een beschikking indien het onderwijsgerichte dagprogramma de meest passende zorg is.
 • De financiering van de jeugdhulpaanbieder verloopt via het berichtenverkeer.
 • Via het berichtenverkeer beschikt de gemeente over data voor monitoring en sturing.

 

Dit is een website van de samenwerkende gemeenten Jeugdhulp Rijnmond. De navolgende gemeenten werken met elkaar samen aan een goede zorg voor de jeugd: Albrandswaard, Barendrecht, Capelle aan den IJssel, Goeree-Overflakkee, Krimpen aan den IJssel, Nissewaard, Lansingerland, Ridderkerk, Rotterdam en Voorne aan Zee.

Jeugdhulprijnmond.nl gebruikt cookies om de website gebruiksvriendelijker te maken.
Lees meer over deze cookies.
Voorkeuren instellen
Jeugdhulprijnmond.nl gebruikt cookies om de website gebruiksvriendelijker te maken.
Lees meer over deze cookies.
Voorkeuren instellen