Dashboard

Een Krachtig Instrument voor Inzicht en Sturing: Het Dashboard van Jeugdhulp Rijnmond

Bij Jeugdhulp Rijnmond zijn we trots op ons dashboard, een instrument dat de regio help om inzichten te verkrijgen en beslissingen nemen. Dit dashboard biedt uitgebreide en nauwkeurige gegevens over diverse aspecten van de jeugdhulp, wat ons in staat stelt om onze diensten continu te verbeteren en aan te passen aan de behoeften van de regio.

Het dashboard is ontworpen met het oog op meerdere perspectieven, waardoor gebruikers op verschillende niveaus binnen verschillende organisaties toegang hebben tot cruciale informatie. Het biedt inzicht in zorggebruik, wachttijden, financiën en datakwaliteit, en helpt ons om te sturen op belangrijke doelen zoals kostenbeheersing, het behalen van contractdoelen en het verbeteren van administratieve processen.

Onze dashboards zijn opgebouwd rond een aantal kernperspectieven: zorglandschap, opdracht, contract (aanbieder) en gemeente. Deze combinatie van perspectieven zorgt ervoor dat gemeenten, zorgaanbieders en de uitvoeringsorganisatie van de GRJR effectief kunnen samenwerken en datagedreven beslissingen kunnen nemen. Daarnaast zijn er verschillende gebruikersniveaus geïntegreerd, waaronder backoffice, beleid, control, management en bestuur, zodat elke laag van de organisatie de juiste inzichten uit het dashboard kan gebruiken. Of het nu gaat om specifieke zorgvragen, financiële overzichten of datakwaliteit, het dashboard biedt een flexibele interface die toegankelijk is voor alle betrokkenen.

De gegevensbronnen van het dashboard zijn divers en actueel. Gemeenten leveren maandelijks toewijzingen en wekelijks declaraties, terwijl zorgaanbieders gegevens over productie, wachttijden en uitkomsten verstrekken. Deze frequente updates helpen dat de informatie in het dashboard zoveel mogelijk up-to-date en betrouwbaar is.

Vooruitkijkend naar de toekomst, blijven we investeren in het verbeteren en uitbreiden van ons dashboard. Nieuwe ontwikkelingen zoals een dashboard voor gecertificeerde instellingen en verbeteringen in datakwaliteit staan op de planning. We verwelkomen ook nieuwe gebruikers en blijven openstaan voor suggesties en wensen om onze informatievoorziening verder te optimaliseren.

 

Afbeelding 1:  Basisoverzicht zorggebruik
Afbeelding 2: Overzicht monitoring datakwaliteit

 

zorggebruik
Monitoring datakwaliteit