Tarieven pleegzorg 2024

In juni 2023 is de vernieuwde handreiking tarifering en inkoop pleegzorg uitgebracht. Deze handreiking heeft als doel om helderheid en eenduidigheid te verschaffen over wat pleegzorg is, kost en hoe de kosten zijn opgebouwd. Daarnaast geeft het duidelijk weer wat de gemeente hiervoor van de aanbieders mag verwachten.

» Duidelijke en transparante inkoop afspraken over pleegzorg faciliteert de mogelijkheid voor verschillende kinderen om dichter bij huis de nodige hulp te ontvangen «

Met oog op dit gegeven heeft Jeugdhulp Rijnmond in december 2023 besloten om deze handreiking te gaan volgen en daarmee de pleegzorg arrangementen aan te passen. Dit besluit zorgt voor meer eenduidigheid en uniformiteit in een passend tarief en de manier waarop deze is opgebouwd. Dit vermindert de administratieve lasten voor de aanbieder. De aanpassing heeft geleid tot aangepaste tarieven, en ook een inhoudelijke aanpassing namelijk een vermindering van de differentiatie in de verschillende trede van het arrangement.

Tarieven pleegzorg 2024