Interview met Tanja Mook

de nieuwe programmamanager van Bovenregionaal Expertisenetwerk

Het Bovenregionaal Expertisenetwerk (BREN) is een dynamisch platform dat bestaat uit een netwerk van professionals die zich gezamenlijk inzetten voor een duurzame en structurele transformatie van (hoog)specialistische jeugdhulp. Onlangs hebben we de nieuwe programmamanager, Tanja Mook, geïnterviewd om meer inzicht te krijgen in haar visie en plannen voor het netwerk.

Tanja benadrukt het belang van het benutten van expertise daar waar nodig, vooral bij complexe vraagstukken die de jeugdzorg raken. Het netwerk fungeert als een platform waar professionals van verschillende disciplines en regio’s samenwerken en van elkaar leren, en waarbij de focus ligt op het overstijgen van regionale grenzen om tot effectieve oplossingen te komen voor de uitdagingen in de jeugdzorg.

Initiatieven en projecten

Recente successen van het Expertisenetwerk zijn onder meer de opbouw van het netwerk zelf en de bevordering van de positionering van ervaringsdeskundigen binnen de jeugdhulp. Daarnaast worden initiatieven zoals LYM, De BREAK en Mockingbird gesteund, die allemaal bijdragen aan een betere inrichting van het zorglandschap voor kwetsbare doelgroepen.

Het project LYM (Love Your Mind), een initiatief dat gericht is op het verminderen van wachttijden voor jeugdhulp door de inzet van peer support en ervaringsdeskundigheid. Dit project wordt geleid door jongeren zelf, die hun eigen ervaringen met het jeugdhulpsysteem gebruiken om anderen te ondersteunen en te begeleiden tijdens hun hulptraject.

Het project Mockingbird richt zich op het ondersteunen van pleeggezinnen door middel van een netwerkmodel, waarbij verschillende pleeggezinnen in een buurt of gemeenschap worden samengebracht en ondersteund door een ‘hub home’. Deze aanpak bevordert de stabiliteit en veerkracht van pleeggezinnen en draagt bij aan het verminderen van break-downs.

Specifieke initiatieven zoals LYM en Mockingbird worden regelmatig besproken tijdens netwerkbijeenkomsten. Deze bijeenkomsten bieden professionals de mogelijkheid om dieper in te gaan op inhoudelijke thema’s en om samen te werken aan innovatieve oplossingen voor vraagstukken voor complexe vragen in de jeugdhulp.

Uitdagingen

Een van de grootste uitdagingen voor het Expertisenetwerk is het behouden van verbinding en communicatie binnen het uitgebreide netwerk en de voortdurende ontwikkelingen in het jeugdzorglandschap. Dit vergt voortdurende inspanningen om ervoor te zorgen dat het netwerk betrokken blijft. Hoewel de grootte van de netwerkorganisatie veel voordelen biedt, duurt het soms lang voordat resultaten zichtbaar zijn

Toekomst
Tot slot heeft het Expertisenetwerk ambitieuze toekomstplannen om de jeugdhulp verder te verbeteren en te innoveren. Dit jaar zullen er nog 2 kleinschalige voorzieningen openen . Daarnaast gaat de aandacht en ontwikkeling uit naar onder andere de thema’s zelfdestructief gedrag onder jongeren, het organiseren van informele hulp buiten kantoortijden en het ontwikkelen van alternatieven voor jeugdzorgplus. Al deze initiatieven hebben als uiteindelijk doel om ieder kind passende hulp te bieden en de jeugdhulp te transformeren naar een meer inclusief en effectief systeem.

Heb je ideeën en/of vragen. Neem een kijkje op de website www.brenzh.nl

 

 

Interview met Tanja Mook