Uitnodiging informatiesessie Ambulant team Jeugdhulp plus (IHUB)

Save the Date

iHUB heeft een innovatief alternatief ontwikkeld voor de JeugdzorgPlus: het ambulante team Marathon. Dit team heeft duidelijke doelstellingen:

  • Voorkomen van vrijheidsbeperkende maatregelen en verplaatsingen: We werken samen met de jongere en het gezin om afspraken te maken over een gestructureerde leefomgeving op de plek waar de jongere verblijft, met als doel het voorkomen van vrijheidsbeperkende maatregelen en verplaatsingen.
  •  Voorkomen van een Machtiging Gesloten Jeugdzorg (MGJ): Ons doel is om situaties te vermijden waarin een Machtiging Gesloten Jeugdzorg nodig is, door passende ondersteuning te bieden.
  •  Verkorten plaatsing in JeugdzorgPlus en behandeling duurzaam maken: We streven ernaar om de tijd die jongeren doorbrengen in JeugdzorgPlus te verkorten en de behandeling duurzaam te maken, zodat ze met succes kunnen terugkeren naar hun gezinnen en gemeenschappen.

iHUB merkt dat het ambulante team Marathon weliswaar bekend is bij gemeenten, maar dat het in de praktijk nog niet voldoende wordt benut. Graag willen ze meer inzicht geven in hun werkwijze en welke mogelijkheden er voor jeugdigen en hun gezinnen zijn.

Speciaal voor jeugdbeschermers, wijkteammedewerkers, gemeentemedewerkers en andere geïnteresseerden is er een sessie gepland op: Dinsdag 31 oktober om 14.00 uur

Daarnaast is er een bijeenkomst gepland voor de gemeentes en anderen om de inhoudt van Gezin Totaal. Deze vind live plaats op Bergse Bos, Mozartlaan 150 in Rotterdam op 30 november van 15.00-17.00.

Mocht je geïnteresseerd zijn en de sessie van 31 oktober willen bijwonen. Stuur een e-mail naar Joan van Amersfoort

 

Uitnodiging informatiesessie Ambulant team Jeugdhulp plus (IHUB)