Productief Werkbezoek Contractmanagement Zuid-Holland-Zuid: Delen is Weten!

Werkbezoek Zuid-holland-Zuid

In de maand september namen onze contractmanagers de uitgelezen kans waar om een werkbezoek te brengen aan de jeugdhulpregio Zuid-Holland-Zuid. Dit initiatief vloeit voort uit ons streven m voortdurend nieuwe ideeën en werkmethoden te verkennen, niet alleen binnen onze regio maar ook daarbuiten, en om onze rijke expertise als de grootste jeugdhulpregio met anderen te delen. Een goed voorbeeld daarvan is dat we samen met de regio Zuid-Holland-Zuid, werken in het landsdeel Zuid-West rondom de af- en ombouw van jeugdhulpplus en driemilieuvoorzieningen

Het werkbezoek bleek een doorslaand succes te zijn! Beide regio’s hebben een eigen unieke benadering van contractmanagement. Er werd een boeiende vergelijking gemaakt tussen onze resultaatgerichte methode en het Open House-model, evenals tussen het werken met arrangementen en PxQ. Zo wordt in Zuid-Holland-Zuid alle jeugdhulp gecontracteerd voor de deelnemende regiogemeenten (wat betekent dat er geen lokale inkoop van jeugdhulp plaatsvindt), en wordt ook de gehele uitvoering van de administratie gedragen (gemeenten beperken zich tot het verstrekken van beschikkingen). Deze verschillende benaderingen wekten onze gezamenlijke nieuwsgierigheid op.

We kunnen met genoegen concluderen dat er aanzienlijke kennisuitwisseling heeft plaatsgevonden en dat er wederzijdse leermomenten zijn ontstaan. Dit heeft geleid tot het besluit om begin 2024 een vervolgbezoek te plannen. Opmerkelijk is dat ook andere regio’s al interesse hebben getoond om een kijkje te nemen in onze unieke werkwijze.

Samen werken we gestaag aan een toekomst waarin innovatie en samenwerking de sleutelwoorden zijn.

 Laten we gezamenlijk blijven bouwen aan een sterke en effectieve jeugdhulpregio.

Zhz bezoek