Publicatie aanbestedingsstukken jeugdhulp 2023

De inkoopopdracht voor de aanbesteding van specialistische jeugdhulp is gepubliceerd op het aanbestedingsplatform Negometrix. U kunt de stukken raadplegen via Aanbesteding Systeem aanbieders en Aanbesteding Prestatie aanbieders.

Via een aanbesteding gaat de GRJR vanaf januari 2023 nieuwe overeenkomsten aan met aanbieders van specialistische jeugdhulp. Aanbieders kunnen zich tot medio februari 2022 inschrijven. Naar verwachting is begin juli 2022 duidelijk welke aanbieders de opdrachten gegund krijgen. De nieuwe overeenkomst geldt vanaf 1 januari 2023 en tot die tijd geldt het huidige contract. De overeenkomsten worden afgesloten voor in ieder geval een periode van 6 jaar.

De GRJR zet hiermee een belangrijke stap om de kwaliteit van de jeugdhulp in de regio Rijnmond te verbeteren. Voor de inkoopstrategie voor jeugdhulp, zijn op basis van de regiovisie Nabij en Passend de uitgangspunten benoemd die we met contractpartijen willen bereiken.