Update spoedzorg Perceel E

De afgelopen tijd loopt de vraag naar ambulante hulp en spoedzorg voor jeugdigen snel op. Hierdoor kan het zijn dat er bij het verwijzingsfilter bij Perceel E soms nee staat bij budget. Dit geldt uitsluitend voor reguliere ambulante hulp, niet voor de spoedpoli’s.

Spoedzorg zal altijd geleverd moeten worden, hierover heeft de GRJR afspraken gemaakt met de aanbieders. Een verwijzer kan dus altijd  doorverwijzen naar de spoedpoli. Klik hier voor het verwijzingsfilter.