Transformatieverhalen in Rotterdam Rijnmond

Welke ervaringen hebben opvoeders en jeugd met de jeugdhulp en welk perspectief hebben zij op de inkoop van jeugdhulp? Met deze vraag heeft de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp het adviesbureau JSO eropuit gestuurd. Het doel was de inbreng te vertolken in een voor inkoop bruikbare notitie, die bijdraagt aan bewustwording van het perspectief van ervaringsdeskundigen. De als bijlage bijgevoegde rapportage is de samenvoeging en analyse van deze ervaringen, ten behoeve van de inkoop van de jeugdhulp in Rijnmond.

Deze opdracht is de tweede in een reeks van drie. Op het moment werkt de GRJR hard om de samenwerking tussen opvoeders & jeugd en professionals in de regio te verduurzamen. Er komen samenwerkingsafspraken om samen te werken aan de regionale agenda jeugdhulp. Klik hier voor het rapport.