Marktconsultatie 4 oktober 2021

De verslagen van de marktconsultatie van 4 oktober 2021 zijn gepubliceerd op Negometrix. Op de pagina inkoop van de website kunt u de gespreksverslagen terugvinden. De deelnemers zijn in drie subgroepen in gesprek gegaan over drie onderwerpen:

  1. Opdrachtenstructuur en integraliteit;
  2. aanpassingen arrangementenmodel en
  3. monitoren, sturen en arrangeren.

GRJR Marktconsultatie 4 oktober 2021
Het programma is plenair gestart met een uitleg over de hoofdlijnen. Daarna zijn we in drie gelijktijdige sessies uiteen gegaan. Na iedere drie kwartier zijn de deelnemers van sessie gewisseld. Het plenaire verslag is hier  terug te vinden.

Opdrachtenstructuur en integraliteit
De gespreksverslagen zijn hier terug te vinden.

Aanpassingen en arrangementenmodel
De gespreksverslagen zijn hier  terug te vinden.

Monitoren, sturen en arrangeren
De gespreksverslagen zijn hier terug te vinden.

Reactie op vragen n.a.v. de marktconsultatie:
Tijdens (en na) de marktconsultatie zijn vragen gesteld waar (nog) geen antwoord op gegeven kon worden. Het antwoord op de (achteraf) gestelde vragen zijn gepubliceerd op Negometrix en hier terug te vinden.