Administratieprotocol Jeugdhulp Rijnmond 2021, versie 3.0

Dit protocol beschrijft de wijze waarop het toewijzings – en facturatieproces in de regio Rijnmond verloopt en welke stappen de Jeugdhulpaanbieder daarin moet nemen. Verder staan in dit protocol de afspraken over de verantwoordelijkheden en bevoegdheden rondom zorgtoewijzingen en facturatiegegevens, de wijze van aanlevering en de uiteindelijke betaling van facturaties. Het protocol geldt voor alle hulpverleners en gemeenten die verbonden zijn aan de Jeugdhulpregio Rotterdam Rijnmond.

Dit protocol refereert aan de stand van de administraties en de landelijke standaarden van dat moment. Het is mogelijk dat in de loop der tijd bepaalde aspecten van administraties wijzigen of dat de landelijke standaard wijzigt. Als dit het geval is, wordt dit protocol aangepast en wordt u hierover tijdig geïnformeerd. Zie de link: https://www.jeugdhulprijnmond.nl/wp-content/uploads/2021/07/Administratieprotocol-Jeugdhulp-Rijnmond-2021.pdf