Wisselstages

Verfrissende Perspectieven via Wisselstages

Dit jaar heeft Jeugdhulp Rijnmond meegedaan aan wisselstages die zijn georganiseerd door het Ketenbureau i-sociaal domein. Enkele medewerkers van Jeugdhulpregio Rijnmond hebben een kijkje genomen bij jeugdhulpaanbieders, waaronder een besloten kliniek van Youz voor verslavingszorg voor kinderen en jongvolwassenen. Daarnaast hebben we bij Jeugdhulpregio Rijnmond professionals van jeugdhulpaanbieders, zoals Youké, verwelkomd. Deze deelname heeft waardevolle nieuwe inzichten opgeleverd en het professionele netwerk van onze uitvoeringsorganisatie vergroot. Wij raden regiogemeenten en jeugdhulpaanbieders aan om deel te nemen aan deze inspirerende wisselstages.

Wisselstages