Wachttijden

Wachttijden

 

Resultaten opdracht E (ambulante hulpverlening)
Eind 2022 stonden er 1085 jeugdigen op de wachtlijst voor opdracht E, met een gemiddelde wachttijd van 14 weken. Na het eerste kwartaal van 2023 zagen we dat de systeemaanbieders de daling die in 2022 is ingezet, voortzetten. Er staan nu nog 1017 jeugdigen op de wachtlijst, met een gemiddelde wachttijd van 13 weken. Aanbieders merken dat door de verschuiving van delen van opdracht E naar lokale inkoop, verwijzers soms moeite hebben om de juiste weg te vinden. Dit zorgt voor extra druk op de regionale GGZ-aanbieders voor screening en triage. De gevolgen hiervan zijn na het tweede kwartaal zichtbaar geworden: de gemiddelde wachttijd is met 3 weken gestegen en het aantal wachtenden is toegenomen met 251 jeugdigen. We zijn momenteel met lokale en regionale aanbieders in gesprek over de mogelijkheden om casuïstiek anders te verdelen.

Figuur 1 Om goed te kunnen zien wat de nieuwe inkoop betekent voor de gemiddelde wachttijd en wachtlijst, hebben we de gegevens voor subregio MVS uit de tabel hieronder weggelaten.

Naast het monitoren van de huidige wachttijd en wachtlijst houdt de GRJR ook in de gaten hoe lang de jeugdigen moesten wachten. Het ideaalbeeld in het schema hieronder is dat de piek zich bevindt in de eerste drie maanden, waarna het aantal lang wachtenden steeds verder afneemt. Rond de zomervakantie is het normaal om een toename te zien in zowel het aantal wachtenden als de wachttijd. Op dit moment is de wachttijd het langst voor degenen die gespecialiseerde en schaarse hulp nodig hebben, zoals bij complexe scheidingssituaties en bij kinderen met (complex) autisme.

 Resultaten opdracht B (opname) en C (langdurig verblijf)
Voor de meeste kinderen zijn er geen lange wachttijden in opdracht B en C. Aanbieders rapporteren een gemiddelde wachttijd van 11 weken voor een klein aantal jeugdigen. Voor kinderen met de meest complexe hulpvraag is het lastig om passende hulp te vinden. Wanneer jeugdigen hun behandeling in opdracht B hebben afgerond maar nog niet thuis kunnen wonen, worden er voor hen hulp gezocht bij een aanbieder binnen opdracht C. Het aanbod sluit niet altijd goed aan op de vraag. Deze wachtende kinderen zijn niet meegenomen in de dashboards omdat er nog geen aanmelding is voor passende vervolghulp. Bijna alle wachtende kinderen in opdracht B en C ontvangen al wel een vorm van jeugdhulp.

Resultaten opdracht A (pleegzorg)
Dit jaar schommelt de wachttijd in de pleegzorg tussen de 22 en 26 weken. Het aantal wachtenden is iets gestegen van 28 naar 43 jeugdigen. Dit betreft voornamelijk jeugdigen die wachten op deeltijd pleegzorg en dit zijn vaak jeugdigen die elders al in zorg zijn, maar voor wie bijvoorbeeld nog geen toestemming is gegeven door ouders, of voor wie de juiste match nog niet is gevonden.