Verandering dynamiek Jeugdbescherming en Jeugdreclassering

We staan aan de vooravond van een belangrijke verandering in de samenwerking en het uitvoeren van de jeugdbeschermingsmaatregelen in de regio Rijnmond. Per 1 januari 2024 verandert de dynamiek in de samenwerking rond jeugdbescherming en jeugdreclassering. Wat ooit een systeem was met twee hoofdaannemers en één onderaannemer, zal veranderen in een model met drie gelijkwaardige hoofdaannemers. Dit betekent dat de GRJR vanaf 2024 subsidie verstrekt aan drie instellingen voor jeugdbescherming en jeugdreclassering, in plaats van de huidige twee.

De drie geselecteerde Gecertificeerde Instellingen (GI’s) die de verantwoordelijkheid zullen delen, zijn:

  • Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond
  • William Schrikker Stichting
  • Leger des Heils Jeugdbescherming en Reclassering

De GI’s dragen gezamenlijk de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat ieder gezin tijdig een vaste jeugdbeschermer krijgt. De nieuwe situatie geeft de GI’s een gelijkwaardigere uitgangspositie om dit te realiseren.

Om de verandering goed te laten verlopen maken we nieuwe samenwerkingsafspraken met alle betrokken partijen over werkverdeling, verantwoording en vertegenwoordiging. De GRJR leidt de implementatie hiervan en het resultaat is een uniform proces waarbij iedereen op 1 januari 2024 weet wat er verwacht wordt.