Start Zorgbemiddelingstafel Verblijf Forensische Jeugd

De zorg voor jeugdigen met een reclasseringstitel heet forensische zorg en wordt geleverd door de prestatieaanbieders. Er is aanbod voor opname (B), verblijf (C), daghulp (D) en ambulante hulp (E). Vooral voor de opdrachten B en C is de ingekochte capaciteit dermate van omvang dat er veel onderaannemers nodig zijn. Om beter samen te werken en een beter overzicht te krijgen van het aanbod, is er tijdelijk een Forensische Zorgbemiddelingstafel voor Verblijf opgericht. Hierbij zijn alle aanbieders van forensisch verblijf voor jeugd in onze regio betrokken. Deze tafel zoekt naar de meest passende plek (eventueel in samenwerking met een specialistisch ambulant traject) voor de forensische jeugd, in plaats van alleen te kijken naar beschikbare plekken. Daarnaast loopt er een ontwikkelgroep om de samenwerking te verbeteren en te bepalen welke plekken nodig zijn. Ook wordt onderzocht welke plekken beschikbaar zijn voor deze jeugd als de huidige plekken niet voldoende zijn. Het is positief om te zien dat de verantwoordelijkheid voor deze vaak complexe jeugd serieus wordt genomen door gespecialiseerde partijen, en dat er met enthousiasme wordt samengewerkt.

Start Zorgbemiddelingstafel Verblijf Forensische Jeugd