BREN gunning inkoop woonvorm jongeren met complexe problematiek

Steeds minder jongeren krijgen een machtiging voor gesloten jeugdhulp. Tegelijkertijd blijkt uit onderzoek dat het aantal jongeren met ernstige problematiek niet daalt. Een kleine woonvorm voor jongeren met complexe problematiek is één van de intensieve open vormen van jeugdhulp die wordt ontwikkeld om passende hulp te bieden aan deze jongeren. Het bovenregionale inkooptraject hiervoor is kort voor de zomervakantieperiode afgerond. De opdracht is gegund aan jeugdhulpaanbieder Timon, die deze woonvorm in Dordrecht (jeughulpregio Zuid-Holland Zuid) wil implementeren. Als deze woonvorm eenmaal is ontwikkeld en aan de verwachtingen voldoet, bestaat de mogelijkheid om deze ook in Rijnmond in te richten.

BREN gunning inkoop woonvorm jongeren met complexe problematiek