Ambulante Hulp Regionaal naar Lokaal Verdeeltafel

Een deel van de ambulante jeugdhulp die voorheen door regionaal ingekochte aanbieders werd uitgevoerd, is per januari overgeheveld naar lokale contracten bij lokale aanbieders. Niet alle verwijzers verwijzen nog naar de lokale aanbieders, terwijl dit wel passend aanbod is. En soms ontbreekt zelfs informatie over naar welke aanbieders verwezen wordt. Op donderdag 24 augustus vond de eerste bijeenkomst plaats tussen de regionale aanbieders en de lokale aanbieders van Rotterdam. Samen is gekeken hoe de kinderen betere en passende hulp kunnen krijgen door regionaal en lokaal beter samen te werken. Op donderdag 14 september was de tweede bijeenkomst waar verdere afspraken werden gemaakt over de samenwerking en de routes die de kinderen moeten volgen om zo snel mogelijk nabije en passende hulp te krijgen.

Inmiddels is subregio Voorne Putten/Goeree Overflakkee ook gestart met een lokale verdeeltafel.

Ambulante Hulp Regionaal naar Lokaal Verdeeltafel