Implementatie nieuwe contracten

Hangjongeren

Implementatie nieuwe contracten

In de contracten die vanaf 1 januari 2023 gelden tussen de zorgaanbieders en Jeugdhulp Rijnmond staat een aantal onderwerpen die praktische uitwerking nodig hebben om goed te kunnen uitvoeren. De Uitvoeringsorganisatie (UO) ging daarom met een aantal onderwerpen aan de slag.

Een voorbeeld hiervan is de handreiking casusregie, waarin een beschrijving staat hoe alle betrokkenen moeten samenwerken wanneer een jeugdige specialistische jeugdhulp nodig heeft. Een ander onderwerp dat de UO heeft uitgewerkt is het werken met hoofd- en onderaannemers. Een systeem-, prestatie-, of flexaanbieder mag een onderaannemer inzetten als hij zelf niet aan de hulpvraag van de jeugdige kan voldoen. Dit kan bijvoorbeeld voor komen als hij te weinig capaciteit heeft of de benodigde expertise ontbreekt. Ook de afspraken die in het contract staan over wie wanneer een flexaanbieder kan en mag inzetten zijn de afgelopen periode verduidelijkt.