Forensische zorglandschapstafel

Forensische zorglandschapstafel

Forensische zorglandschap tafel

Sinds januari heeft Jeugdhulp Rijnmond naast contracten met de systeemaanbieders óók  acht prestatieaanbieders gecontracteerd voor het bedienen van de forensische zorg in de regio Rijnmond. Naast de partijen die al langer in Rijnmond met deze doelgroep aan de slag zijn, zoals de Waag, Fivoor, Enver, Timon en de Viersprong zijn ook een aantal nieuwe partijen gecontracteerd: Welzijn E25, Familysupporters en Novaa. Vanwege dit ruime aanbod loopt regio Rijnmond voorop als het gaat om het creëren van een zorglandschap voor de forensische doelgroep.

De afgelopen zes maanden stonden in het teken van wederzijds kennismaken en (her)beoordelen van de werkwijzen en aanpassen waar nodig. Onderwerp van gesprek aan de forensische zorglandschapstafel is hoe de verschillende aanbieders elkaar kunnen aanvullen. Daarnaast is er ook extra aandacht voor het aansluiten bij de preventieve locatie forensische hulp zonder reclasseringskader. Er zijn er twee belangrijke ontwikkelthema’s voor de forensische doelgroep voor de komende jaren:

  • Transforensische Zorg; voor doorlopende zorglijnen wanneer een jeugdige in detentie verblijft;
  • 18+/18-, de ontwikkelingen voor de doorstroom ook voor de adolescenten strafrecht doelgroep.