Bovenregionaal expertisenetwerk

Bovenregionaal expertisenetwerk

Bovenregionaal expertisenetwerk

Het bovenregionaal expertisenetwerk is actief voor de vijf jeugdhulpregio’s in het landsdeel ZuidWest, de provincie Zuid-Holland. Dit netwerk heeft onder meer het doel te stimuleren dat ontbrekend zorgaanbod wordt ontwikkeld. Hiervoor hebben recent twee acties plaatsgevonden:

 1) In de jeugdhulpregio’s Zuid-Holland-Zuid en Haaglanden start een project met inzet van ervaringsdeskundigen voor jongeren die op de wachtlijst staan voor specialistische jeugdhulp en hun ouders.

2) Jeugdhulpaanbieder Timon heeft de opdracht toegewezen gekregen om een kleine woonvorm te ontwikkelen voor kinderen met complexe problematiek. Dit betreft bijvoorbeeld jongeren met behoefte aan zeer intensieve zorg die geen machtiging meer krijgen voor gesloten jeugdhulp. Timon start de voorziening in Dordrecht, maar deze is ook toegankelijk voor kinderen en jongeren uit alle jeugdhulpregio’s in het landsdeel.

Bij gebleken succes kunnen beide interventies in onze jeugdhulpregio worden geïmplementeerd.

Daarnaast zijn er nog enkele activiteiten in de voorbereidingsfase. Zoals bijvoorbeeld een forensisch ambulant team, een expertnetwerk van en voor jeugdhulpaanbieders en wetenschappelijk onderzoek naar ‘wat werkt?’: wat maakt dat een jeugdhulptraject succesvol verloopt?18+/18-, de ontwikkelingen voor de doorstroom ook voor de adolescenten strafrecht doelgroep