Alternatieve zorg gesloten jeugdhulp

Hangjongeren

Alternatieve zorg gesloten jeugdhulp

Het aantal verwijzingen van kinderen en jongeren naar gesloten jeugdhulp neemt snel af. Sneller dan het zorgaanbieders lukt om passende alternatieve vormen van zorg te ontwikkelen. Daardoor neemt het aantal 1-op-1, 2-op-1 of zelfs  3-op-1 begeleidingstrajecten toe.   

Samen met jeugdhulpaanbieders, gecertificeerde instellingen en regiogemeenten starten we daarom een proces om de benodigde alternatieve zorg voor gesloten jeugdhulp te creëren. Hierbij versterken én versnellen we een beweging die al aan de gang is. Zoals het ambulante team Marathon, dat bedoeld is om een gesloten plaatsing te voorkomen of sneller afschalen van gesloten hulp mogelijk te maken. Ófwel een kleine woonvorm voor jongeren met complexe problematiek dat gecoördineerd wordt vanuit het Bovenregionaal expertisenetwerk. Deze beweging vereist nadrukkelijk samenwerking tussen aanbieders en gemeenten ten aanzien van bijvoorbeeld onderwijs en veiligheid. 

We verwachten dat de plannen voor het ontwikkelen van alternatieve zorgvormen en de plannen voor af- en ombouw van gesloten jeugdhulpvoorzieningen en de financiering ervan in het najaar samenkomen.