Bekrachtiging samenwerking GRJR en systeem- en prestatieaanbieders

Op vrijdag 14 oktober 2022 is de samenwerking tussen twaalf gemeenten in regio Rijnmond en de nieuwe jeugdzorgaanbieders (systeem- en prestatieaanbieders) bekrachtigd voor de komende zes jaar. Jeugdwethouders verenigd in jeugdhulpregio Rijnmond en bestuurders van de gegunde organisaties ondertekenden symbolisch de overeenkomst in het stadhuis van Rotterdam.


Dit is een feestelijk moment, we bekrachtigen de nieuwe samenwerking met de jeugdzorgaanbieders. Samen zorgen we voor nog betere jeugdhulp in de regio. We borgen met de nieuwe contracten dat jeugdhulp de komende jaren beschikbaar is en past bij wat nodig is voor de kinderen van Rijnmond.’’
Aldus de Rotterdamse wethouder Maarten Struijvenberg over de nieuwe samenwerking.

Betere jeugdhulp
De nieuwe contracten gaan vanaf 1 januari 2023 in. De betrokken gemeenten en de aanbieders bundelen hun krachten om de hulp aan jeugdigen en gezinnen verder te versterken. Alle partijen willen de jeugdhulp eenvoudiger en toegankelijker maken. Tevens is de wens om de hulp passend en zo dicht mogelijk bij de jeugdigen te organiseren. En dit gebeurt bijvoorbeeld  door de specialistische jeugdhulp goed te laten aansluiten op hulp die school of de gemeente voor een kind en het gezin organiseert.