Agenda’s AB-vergaderingen 1 en 8 juli omgedraaid

In verband met het nog benoemen van meerdere (beoogd) wethouders, is er besloten om de agenda van de algemeen bestuur (AB-)vergadering van 1 juli aanstaande om te wisselen met agenda van de introductiebijeenkomst voor de nieuwe AB-leden van 8 juli aanstaande.

De vergadering van 8 juli aanstaande is hierdoor een reguliere AB-vergadering geworden, live te volgen via de stream op onze website. De bijeenkomst van 1 juli aanstaande is een besloten introductiebijeenkomst. Voorafgaand vindt een bijeenkomst Onderwijs-Jeugd plaats.