Terugblik regiobijeenkomst ‘Transformeren is samen leren!’

Op 10 juni 2022 vond de regiobijeenkomst ‘Transformeren is samen leren!’ plaats in de Fruitvis te Rotterdam. Tijdens deze bijeenkomst werd onder andere de voortgang van de vijf transformatieprojecten, die in 2022 in de regio Rijnmond in uitvoering zijn, gepresenteerd.

De GRJR blikt terug op een succesvolle bijeenkomst.

Aanleiding van de bijeenkomst

Het algemeen bestuur van de GRJR wilde succesvolle transformatieprojecten van zorgaanbieders uit het transformatieplan van 2018-2022 doorontwikkelen en besloot daarom voor 2022 een nieuwe regeling vast te stellen voor transformatiesubsidies. Hiermee is ingestemd met vijf transformatieprojecten, te weten het ontwikkelen van een transformatiemonitor, een specialistisch ambulant team, pleegzorgmaatwerk, samenwerking met huisartsen en de doorontwikkeling van zorgbemiddeling. In de subsidieregeling van deze projecten is als voorwaarde opgenomen dat de uitvoerders van de projecten meewerken aan periodieke bijeenkomsten waar de voortgang, ervaringen en leerpunten worden gepresenteerd en besproken, onder meer in relatie tot de betekenis hiervan voor de regio en individuele gemeenten.

Verloop van de bijeenkomst

Arina Kruithof, bestuurder bij Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond (JBRR), trapte de bijeenkomst af en belichtte, aangevuld door Wilma Jansen, het belang en het verloop van transformatieprojecten in onze regio. Naast de evaluatie van de vijf bovengenoemde projecten maakte het publiek kennis met de Vakgroep GGZ Rijnmond Dokters: de huisartsen lichtten hun rol in het verwijzingstraject en de specialistische jeugdhulp toe en waar mogelijke kansen liggen voor de huisartsenzorg. Ook werd de eerste aanzet van de regioagenda toegelicht, gevolgd door een interactieve sessie waarbij de zaal bevraagd werd.

Met de brede groep genodigden van wethouders, bestuurders van zorgaanbieders en onderwijsinstellingen, huisartsen en beleidsadviseurs is er gekeken naar mogelijke bijsturing van de projecten, welke leerervaringen er tot nu toe zijn opgedaan en wat deze betekenen voor de eigen werkpraktijk en de onderlinge samenwerking. Dit vanuit het leidend principe ‘samen leren’ in de regiovisie. Elkaar (leren) kennen vergemakkelijkt het op een later moment contact zoeken met elkaar. Deze uitwisseling van informatie wordt als waardevolle input meegenomen voor een passend vervolg op deze bijeenkomst.

Illustratrice Laura van der Steen heeft de verschillende onderwerpen, gepresenteerd tijdens de bijeenkomst, verzameld in een illustratie