Rapportage Wachttijdproblematiek in regio Rijnmond

Binnen het project Aanpak Wachttijden ondersteunt het landelijke Team Wachttijden van het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd (OZJ) de regio. Het OZJ heeft onderzoek gedaan naar de oorzaken van wachttijden in de regio Rijnmond ten behoeve van interventies die op korte termijn de wachtlijst kunnen verminderen en verbeteringen die de wachttijdproblematiek structureel kunnen verbeteren. De bevindingen worden meegenomen in lopende verandertrajecten.

Het onderzoeksrapport vindt u hier.