Regiorapport verscherpt toezicht kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd

In juli 2021 hebben de Inspectie Gezondheidshulp en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid (hierna: inspecties) aangekondigd voor een half jaar verscherpt toezicht uit te voeren in de regio Rijnmond. De reden hiervoor was dat in deze regio niet elk kind met een maatregel tijdig passende hulp krijgt.

De inspecties concluderen dat (de betrokken partijen in) de jeugdhulpregio Rijnmond in de periode van het verscherpt toezicht tot een gezamenlijke aanpak is gekomen, waarvan zij aannemelijk hebben kunnen maken dat dit op termijn zal leiden tot een kwantitatief en kwalitatief toereikend passend specialistisch hulpaanbod voor kinderen met een jeugdbeschermingsmaatregel.

De inspecties vertrouwen erop dat de betrokken partijen, onder regie van de Gemeenschappelijke regeling Jeugdhulp Rijnmond het ingezette traject voortvarend zullen doorzetten. De inspecties beëindigen daarom het verscherpt toezicht. Vanuit het reguliere toezicht blijven de inspecties in contact met de regio Rijnmond om de voortgang op de norm ‘tijdig passende hulp voor alle kinderen met een maatregel’ te blijven volgen.

Lees hier het volledige rapport.