Publicatiedatum en aanmeldmogelijkheid inlichtingenbijeenkomst aanbieders

Publicatiedatum aanbesteding

De inkoopopdracht voor de aanbesteding van specialistische jeugdhulp wordt in de week van 6 december gepubliceerd op het aanbestedingsplatform Negometrix. De link en meer informatie volgen nog.

Aanmelding inlichtingenbijeenkomst 15 december 2021

Middels deze weg willen we alle geïnteresseerden systeemaanbieders wijzen op de inlichtingenbijeenkomst “Kansrijk inschrijven voor de GRJR aanbesteding jeugdhulp systeemaanbieders”. De webinar is op woensdag 15 december om 13.00. Experts zullen hierbij tips en uitleg geven over de gehanteerde inkoopsystematiek die van belang zijn voor de systeemaanbieder.

Indien u hieraan wilt deelnemen, dient u zich voor 13 december 2021 12.00 aan te melden door een email te sturen naar Saskia Kanhai ad.kanhai@rotterdam.nl, hierin dient u de naam van uw organisatie te vermelden en de mailadressen waarmee u wenst deel te nemen. U ontvangt daarna een link om op 15 december te kunnen deelnemen.