Uitstel publicatiedatum aanbestedingsdocumenten

Publicatie aanbestedingsdocumenten regionaal Jeugdhulp

De publicatiedatum van de aanbestedingsdocumenten regionaal Jeugdhulp is uitgesteld met één maand naar december 2021. Door deze verlenging is er meer tijd om de nieuwe inkoop nog zorgvuldiger voor te bereiden.

 

Publicatie aanbestedingsdocumenten MVS

Begin oktober hebben de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam (MVS) de aanbesteding jeugdhulp gepubliceerd op TenderNed. Wilt u meer weten over de reikwijdte van deze aanbestedingsopdracht jeugdhulp?