Verslagen marktconsultatie 24 juni 2021

De verslagen van de marktconsultatie van 24 juni 2021 zijn gepubliceerd op Negometrix (zie ook link Negometrix). Op de pagina inkoop van de website kunt u de gespreksverslagen terugvinden. Het doel van de marktconsultatie is om (1) input op te halen hoe we met elkaar de knip op D en E kunnen realiseren en (2) input op te halen voor het vormgeven van ontwikkelopgave E.

 

 

GRJR Marktconsultatie 24 juni 2021

Het programma is plenair gestart met een uitleg over de hoofdlijnen. Daarna zijn we in twee gelijktijdige sessies uiteen gegaan. De ene sessie ging over de knip op D en E en de andere gelijktijdige sessie ging over de ontwikkelopgave. Na een uur zijn de deelnemers van sessie gewisseld.

Het plenaire verslag is hier terug te vinden.

 

Knip op D en E

De regiovisie spreekt uit dat jongeren meer dan voorheen de hulp in de eigen leefomgeving gaan ontvangen. Hierbij staat lokale sturing centraal, zodat het op- en afschalen zo soepel mogelijk verloopt. Dit heeft consequenties voor de inkoop 2023, waarbij een verschuiving plaatsvindt van regionaal naar lokaal organiseren en soms ook lokaal inkopen.

Het is van belang om scherp met elkaar te bepalen waar de knip regionaal – lokaal wordt gezet om te zorgen dat de lokale infrastructuur wordt versterkt en er tegelijkertijd geen gaten vallen in het zorglandschap.

De gespreksverslagen van groep 1 en 2 zijn hier en hier terug te vinden.

 

Ontwikkelopgave E

In ontwikkelopgave E wordt hoog complexe problematiek en laagcomplex zorgaanbod waarbij het aanbod niet schaars is regionaal ingekocht en lokaal georganiseerd. Er heeft een gat gezeten tussen het lokaal ingekocht aanbod en het regionaal ingekocht aanbod waardoor o.a. het op- en afschalen minder makkelijk ging. Met de ontwikkelopgave wordt geprobeerd om de aansluiting op de lokale situatie te verbeteren. Tijdens de marktconsultatie is geïllustreerd wat lokaal georganiseerd kan gaan worden. De ontwikkelopgave staat nog niet zwart wit vast, dit moeten we samen vormgeven.

De gespreksverslagen van groep 1 en 2 zijn hier en hier terug te vinden.