Reikwijdte aanbestedingsopdracht MVS-gemeenten

Zoals eerder bekend gemaakt is op de website van de GRJR zijn de MVS-gemeenten vanaf 1 januari 2023 zelf verantwoordelijk voor het inkopen van een deel van de jeugdhulp. Begin juli hebben de colleges van de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam (MVS) een besluit genomen over de reikwijdte van deze aanbestedingsopdracht.

Reikwijdte aanbestedingsopdracht jeugdhulp

De colleges van de MVS-gemeenten hebben besloten alle vormen van jeugdhulp waar zij verantwoordelijk voor zijn bij één partij in te kopen. Deze partij is vanaf dat moment verantwoordelijk voor het bieden van passende hulp aan jeugdigen en gezinnen. De drie gemeenten verwachten dat kinderen en gezinnen op deze manier zoveel mogelijk in hun eigen omgeving hulp kunnen krijgen, dat deze hulp aansluit aan bij de vraag en op elkaar is afgestemd. Daarnaast verwachten de drie gemeenten ook dat ze, door met één partij te werken, de kosten beter kunnen beheersen.

Twee inkoopmodellen

De MVS wil de ervaringen met het MVS-jeugdmodel graag delen en beschikbaar stellen binnen de GRJR. Binnen de GRJR zijn er straks twee inkoopmodellen: het MVS-jeugdmodel en het GRJR-inkoopmodel. Op deze manier kunnen de twee werkwijzen met elkaar vergeleken worden en wordt ervaring opgedaan met twee bekostigingsmodellen. Het motto is: ‘samen leren wat werkt’. Het Algemeen Bestuur van de GRJR wil beide modellen goed onderzoeken en leren wat werkt, om de best mogelijke jeugdhulp te organiseren voor de regio Rijnmond.