Jandino Aspiraat voor Pleegzorg Rijnmond

Acteur, presentator, comedian en bekende Rotterdammer Jandino Asporaat geeft als chauffeur én interviewer plankgas voor pleegzorg. Met een carpool karaoke als gespreksstarter gaat Jandino tijdens de rit een raak gesprek aan met pleegkinderen van verschillende leeftijden. De serie verschijnt op YouTube en overige sociaal media en is onderdeel van de regionale campagne ‘Open je Wereld’. Pleegzorg-Rijnmond wil met de video’s op een nieuwe en aansprekende manier laten zien en voelen hoe het écht is om op te groeien in een pleeggezin.

Voor Jandino zijn de verhalen van de pleegkinderen herkenbaar. Zijn eigen jeugd was namelijk ook niet altijd even rooskleurig. “Mijn moeder kreeg een zenuwinzinking, waardoor ze even niet meer voor ons kon zorgen. Mijn jongste broer van 1,5 ging naar een pleeggezin, maar voor mij was er geen plek. Daarom belandde ik in een jeugdinternaat. Wat ik daar heb gezien en meegemaakt, is verschrikkelijk. Elk kind heeft recht op een veilig thuis, ook als je ouders dat even niet kunnen bieden. Daarom zijn pleeggezinnen zo belangrijk”, zegt Jandino.

Pleegzorg-Rijnmond is een samenwerking van de 15 gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond en de aanbieders van pleegzorg om meer pleegouders te werven in de regio. Samen zetten zij zich in om nieuwe pleegouders te vinden zodat er voor tenminste 100 kinderen in de regio een veilige en stabiele thuissituatie beschikbaar komt.

Pleegzorg en lockdown

Ook tijdens de lockdown gaat pleegzorg gewoon door. De werving en voorbereiding van nieuwe pleegouders verloopt via online bijeenkomsten, webinars en persoonlijke video gesprekken. Naast het online contact wordt ook altijd gezocht naar mogelijkheden voor persoonlijk contact en een bezoek aan huis. Geïnteresseerden melden zich aan bij één van de pleegzorgorganisaties via de gezamenlijke website www.pleegzorgrijnmond.nl