Maassluis, Vlaardingen en Schiedam blijven in GRJR

De MVS gemeenten, Maassluis, Vlaardingen en Schiedam, blijven deel uitmaken van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond. Hoewel er eerder nog sprake was van een mogelijke uittreding, is er nu de ruimte voor de uitvoering van het MVS Jeugdhulpmodel  binnen de GRJR. Zowel de gemeenteraden van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam  als het Algemeen Bestuur van de GRJR stemden deze week hiermee in.

Vanaf 1 januari 2023 zijn de MVS-gemeenten zelf verantwoordelijk voor het inkopen van het grootste deel van de jeugdhulp, ongeveer 70% van wat de GRJR nu inkoopt. Op de onderdelen Veilig Thuis, het gedwongen kader en het Landelijke Transitiearrangement blijven de vijftien gemeenten samen optrekken. 

Dicht bij het kind

De MVS-gemeenten willen samen met cliënten, huisartsen, instellingen en scholen de kwaliteit van de jeugdhulp verbeteren. Zo willen zij beter tegemoetkomen aan de hulpvraag van het kind. Daarnaast verwachten MVS dat deze aanpak leidt tot beter beheersbare kosten. De drie gemeenten werken daarom al geruime tijd aan de verbetering van de jeugdhulp met de ontwikkeling van een eigen MVS Jeugdmodel.

‘Opgroeiende kinderen moeten zoveel mogelijk dichtbij in hun eigen omgeving hulp en ondersteuning krijgen. Als MVS vinden wij verandering in de jeugdhulp daarom echt noodzakelijk. In gesprek zijn én blijven met alle betrokkenen is daarin voor ons het leidende principe. Door nu alsnog de ruimte te krijgen de MVS Jeugdhulp binnen de GRJR uit te voeren kunnen we binnen de regio hier samen aan werken en samen van leren. Met het belang van het  kind en het gezin voorop’, aldus wethouders Bronsveld (Maassluis), Silos (Vlaardingen) en Van Aaken (Schiedam).

Judith Bokhove, voorzitter van het Algemeen Bestuur van de GRJR is blij met de uitkomst. ‘De GRJR is belangrijk voor de continuïteit en beschikbaarheid van complexe en specialistische jeugdzorg in onze regio en sluit goed aan op de lokale zorg van de gemeenten. Het besluit van de drie Waterweggemeenten om binnen de GRJR te blijven onderstreept dat. Voor hun inwoners betekent het dat zij gebruik blijven maken van passende zorg. Lokaal en dichtbij door de eigen gemeente waar dat kan en regionaal indien nodig.’

Samen leren wat werkt

Binnen de GRJR zijn er straks twee inkoopmodellen, het MVS jeugdmodel en het GRJR inkoopmodel. Hierdoor kan er een vergelijking worden gemaakt en ervaring worden opgedaan met twee bekostigingsmodellen en twee inkoopmodellen. Het motto hierbij is: “samen leren wat werkt.’ Het AB van de GRJR is voornemens om te beide inkoopmodellen goed te onderzoeken en te leren wat werkt, zodat de beste jeugdhulp gerealiseerd kan worden voor de jeugdigen in regio Rijnmond. De MVS gemeenten zullen, net als alle andere deelnemende gemeenten, na hun inkoopperiode van vijf jaar ook goed kijken naar wat hun inkoopmodel opgeleverd heeft.