Aankondiging marktconsultatie inkoop

De GRJR nodigt aanbieders van harte uit voor een marktconsultatie op 14 en 15 december 2020. Deze consultatie vindt plaats ter oriëntatie op de volgende inkoopronde en in het bijzonder de inkoopstrategie die hieraan ten grondslag zal liggen. Een marktconsultatie is een georganiseerde informatie-uitwisseling met partijen welke opereren in de relevante markt. De GRJR wil de verkregen informatie gebruiken om te zijner tijd een marktgerichte en realistische aanbesteding in de markt te zetten. 

Voorafgaand aan de gesprekken op 14 en 15 december zal op 7 december 2020 van 13.30 uur tot 15.30 uur een plenaire bijeenkomst worden georganiseerd, met een uitleg over de hoofdlijnen van de inkoopstrategie zodat op 14 en 15 december in afzonderlijke sessies de inkoopstrategie per segment kan worden besproken. 

Er zal, voorafgaand aan de sessies op 14 en 15 december 2020, nog een schriftelijke toelichting worden verstrekt met betrekking tot de algemene inkoopstrategie en een korte toelichting per sessie.  

Inschrijven
Per sessie kan één persoon per organisatie deelnemen. U mag natuurlijk aan meerdere sessies deelnemen. Voor de sessies, behalve de introductie, geldt een maximumaantal deelnemers van 20. 

U dient zich uiterlijk 3 december 17.00 uur 2020 aan te melden als geïnteresseerde voor de plenaire sessie op 7 december en/of de specifieke sessies op 14 en 15 december 2020 door uw gegevens in te vullen op het aanbestedingsplatform Negometrix bij de vragenlijst “Aanmelding Marktconsultatie”.

Bij teveel inschrijvingen vindt selectie plaats op basis van inschrijving voor specifieke sessies en evenredige vertegenwoordiging.

U vindt de uitnodiging met beschrijving van de sessies hier.