Start nieuwe inkoopronde

De GRJR is druk bezig met de nieuwe inkoop van de specialistische jeugdhulp in de Jeugdhulpregio Rijnmond. Op de inkoop-pagina van deze website zal regelmatig een update komen voor aanbieders zodat duidelijk is wanneer de inschrijving geopend zal zijn.

De contracten met de huidige aanbieders lopen tot en met 2021 en er wordt gesproken met aanbieders over een eventuele verlenging tot en met 2022.  

Mocht u meer willen weten dan kunt u een email sturen naar info@jeugdhulprijnmond.nl onder vermelding van Inkoop.