Ontwikkeling binnen de GRJR: MVS

De colleges van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam (MVS) hebben in hun vergadering van 6 oktober jongsleden het voornemen kenbaar gemaakt om uit te treden uit de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR). Als de gemeenteraden het verzoek tot uittreden bevestigen in november 2020, kunnen de colleges in december het besluit definitief maken. Dit zal betekenen dat deze gemeenten uit de GRJR zullen treden per 1 januari 2022. Op dit moment wordt er vanuit de GRJR gekeken naar de impact op het zorglandschap en de financiële consequenties van dit voornemen.
Mocht u vragen hebben omtrent dit voornemen dan kunt u deze richten aan info@jeugdhulprijnmond.nl.