Pilot Transforensische Zorg gestart

Op vrijdag 12 juni 2020 heeft de ondertekening van de pilot Transforensische Zorg digitaal plaatsgevonden. Dit gebeurde in aanwezigheid van diverse leden van de stuurgroep en de pilot is ondertekend door de volgende personen: Marijke van Genabeek (pedagogisch directeur van de RJJI), Hannie Olij (bestuurder Timon), Wouter Struijk (wethouder Nissewaard en portefeuillehouder Transformatie GRJR), Gerrie Brock (gebiedsmanager Raad voor de Kinderbescherming Rotterdam-Dordrecht), Willemijn de Bont (namens Arina Kruifhof – bestuurder Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond) en Stella Tempelaar (unitmanager Reclassering Nederland).

Met de samenwerking wordt beoogd een doorlopende zorglijn te realiseren voor jongeren uit de regio Rijnmond die zijn geplaatst op de kortverblijf afdelingen van De Hartelborgt. Dat wil zeggen dat jongeren die tijdens én na hun verblijf in RJJI De Hartelborgt (specialistische) jeugdhulp nodig hebben, dit zonder onderbreking ontvangen. Hiervoor gaan de Raad voor de Kinderbescherming, de Jeugdbescherming, Reclassering Nederland, RJJI De Hartelborgt, Forensische jeugdzorgaanbieders, en de betrokken regiogemeenten zich gezamenlijk inzetten. Daarbij vinden de partners het ook wenselijk dat onderzocht wordt hoe al aanwezige hulp (voor detentie) gecontinueerd kan worden.

In deze pilot staat de jongere centraal en justitiële partners en jeugdhulpzorgaanbieders organiseren de hulp dusdanig dat de jongere de hulp krijgt die hij nodig heeft, ongeacht de fase van het verblijf. Dit vraagt om flexibele inzetbaarheid van hulp; bijvoorbeeld ambulante hulp naar binnen en interventies vanuit RJJI De Hartelborgt mee naar buiten. Dit geldt voor de gehele periode van verblijf in de RJJI; bij instroom, tijdens verblijf en bij uitstroom. Hiermee streven we ernaar dat de kans op voortijdige beëindiging van een behandel- of begeleidingstraject wordt verkleind.