Samen Sterk

Het Dagelijks Bestuur van de GRJR wil eenieder die in deze moeilijke tijd werkzaam is in de jeugdhulp in de Regio Rijnmond van harte bedanken.