Transformatie subsidies

Eind 2018 heeft het Ministerie van VWS transformatiegelden toegekend aan de regio Rijnmond. Momenteel stromen de transformatie acties van de gemeenten binnen (deels in samenwerking met aanbieders). De specialistische jeugdhulp aanbieders komen met een gezamenlijk plan eind oktober.

Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond stemt momenteel af met gemeenten over de details van de samenwerking. De stuurgroep Transformatie zal de voortgang in de resultaten van alle plannen bewaken. In de stuurgroep Transformatie zitten wethouders vanuit de 5 subregio’s (vanuit Nissewaard, Krimpen, Rotterdam, Barendrecht, Vlaardingen) en bestuurders als vertegenwoordiging van het veld (vanuit Jeugdhulp, Jeugdbescherming, CJG en Onderwijs).

Voor meer informatie zie het Transformatieplan.