Arrangementenmodel

Vijftien gemeenten in Rijnmond werken sinds 1 januari 2018, via de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR), resultaatgericht als het gaat om het indiceren van jeugdhulp. Dat wordt gedaan via het Arrangementenmodel.

Tussen eind 2018 en begin 2019 vertegenwoordigers vanuit gemeenten, aanbieders, GI’s en uitvoeringsorganisatie gewerkt aan verduidelijkingen in het Arrangementenmodel en de stappen die genomen worden om tot juiste (resultaatgerichte) jeugdhulp te komen: om tot een juist arrangement te komen. De werkinstructie is verduidelijkt en de tekst is ook verhelderd middels een Infographic. Zorgaanbieders, wijkteams, gemeenten en GI’s zijn in de eerste helft van 2019 uitgenodigd voor een toelichting, waarbij ook verbetersuggesties zijn opgehaald.
De komende maanden werken de vertegenwoordigers aan een verdere inventarisatie van verbeterpunten die tot verbeteringen in het model kunnen leiden. Er is een werkgroep die de punten omzet in een verbeterde versie en legt deze weer voor ter besluitvorming aan aanbieders en gemeenten. Daarnaast werkt een werkgroep aan verdere flexibilisering van het model.

Lees meer over Arrangementenmodel.