Transformatie Jeugdhulp

In 2020 en 2021 zijn door zorgaanbieders en regiogemeenten 28 projecten uitgevoerd, die als doel hadden om de jeugdhulp verder te transformeren. Deze transformatieprojecten waren onder andere gericht op de samenwerking tussen jeugdhulp en onderwijs en tussen lokale teams en huisartsen. De kaders uit de regiovisie zijn op de projecten toegepast. Alle projecten zijn geëvalueerd. De zorgaanbieders, regiogemeenten en uitvoeringsorganisatie gebruiken de aanbevelingen van deze evaluatie om de uitvoering van jeugdhulp verder te verbeteren. Het betreft adviezen als het lokaal beschikbaar stellen van specialistische hulp, het in iedere huisartsenpraktijk beschikbaar zijn van een praktijkondersteuner (POH-Jeugd) en het bij complexe problematiek gezamenlijk uitvoeren van een screening door het lokaal team en specialistische jeugdhulp.